Hà Nội ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

.
(ĐTCK) UBND TP. Hà Nội mới ban hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian ủy quyền kéo dài 2 năm.

Theo quyết định này, Giám đốc Sở Tài chính được phê duyệt giá khởi điểm trong các trường hợp sau:

Đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư hoặc các khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện.

Đấu giá để giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với các thửa đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất quy định trong Bảng giá) dưới 30 tỷ đồng cho các khu đất UBND Thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội tổ chức thực hiện.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:[email protected]
Theo Đức Thành
Báo Đầu tư Bất động sản
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn