UBND tỉnh Khánh Hòa phải báo cáo về việc lấn biển tại Nha Trang

.
UBND tỉnh Khánh Hòa phải báo cáo về việc lấn biển tại Nha Trang Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn