Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy giải quyết khiếu nại với người tham gia bán hàng đa cấp

.
Theo đó, số lượng người tham gia tính đến thời điểm công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (ngày 26/4/2017) là 26.700 người.

Tính đến ngày 26/4/2018, toàn bộ Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mà công ty đã ký với người tham gia bán hàng đa cấp đã chấm dứt hiệu lực (theo quy định tại Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ký với người tham gia, hợp đồng chấm dứt khi công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp).

Trong số 26.700 người tham gia nói trên, có 17.138 người công ty chưa nhận được đơn đề nghị thanh lý hợp đồng của người tham gia. Công ty cam kết sẽ tiếp nhận và tiến hành thanh lý hợp đồng đúng quy định hiện hành khi nhận được đơn đề nghị của người tham gia.

Báo cáo của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy cũng cho thấy, từ ngày 26/4/2017 đến ngày 30/6/2018 công ty đã tiếp nhận 9.562 người yêu cầu thanh lý và mua lại hàng hoá, trong đó công ty đã thanh lý hợp đồng với 8.723 người, còn lại 839 người công ty đã có giấy hẹn người tham gia đến để ký thanh lý hợp đồng theo quy định.

Cũng theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, với trường hợp còn tranh chấp liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, người tham gia bán hàng đa cấp của công ty có thể liên hệ trực tiếp với công ty hoặc chi nhánh gần nhất để yêu cầu giải quyết theo quy trình và quy định của pháp luật.

Nguồn: baotintuc.vn