Hà Nội lập đoàn giám sát các dự án “rùa bò”

.
HĐND thành phố vừa có Quyết định số 09/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.
Theo đó, HĐND thành phố sẽ tổ chức giám sát tại UBND Thành phố; Các sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Cục Thuế Hà Nội, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.
Nội dung giám sát vào việc đánh giá thực trạng, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách. 
Tổng hợp những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và kiến nghị với các cơ quan hữu quan về công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố.
Đồng thời, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố theo Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013; chú trọng thời điểm từ năm 2012 đến hết năm 2017.
Tổng hợp danh sách các dự án chậm triển khai, vi phạm luật Đất đai đã được xử lý và chưa được xử lý theo quy định. Kết quả thực hiện các kiến nghị của HĐND Thành phố khóa XIV tại báo cáo giám sát số 53/BC-HĐND ngày 20/9/2012 về tình hình quản lý, sử dụng đất đai.
Việc giám sát nhằm đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách và việc kiểm tra, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm quy định Luật Đất đai. 
Cùng với đó, làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế trong tổ chức thực hiện; Đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm sử dụng đất hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

VẠN XUÂN

Tin liên quan
  • Ì ạch như metro
  • Dừng dự án Phan Thiết - Dầu Giây của Bitexco?
  • Thái Nguyên bác tin dừng “siêu dự án” 15.000 tỷ đồng
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: Dự án, Luật Đất đai, Hà Nội
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn