VIB muốn phát hành 200 triệu USD trái phiếu

.

Kể từ ngày 1/1/2019, hệ số an toàn vốn (CAR) của VIB sẽ được tính theo chuẩn Basel II, đòi hỏi mức vốn cao hơn để duy trì hệ số này. VIB là 1 trong số 10 ngân hàng thí điểm thực hiện phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II. Ngoài VIB còn có BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Bank và Sacombank. Đến cuối năm 2018, cả 10 ngân hàng trên sẽ hoàn thành việc thí điểm này, sau đó sẽ mở rộng áp dụng Basel II với các ngân hàng thương mại khác trong nước.

VIB
Từ năm 2017 đến nay, VIB liên tục phát hành trái phiếu để tăng vốn.

Tuy có vai trò và độ tin cậy thấp hơn vốn cấp 1 (cổ phiếu phổ thông và lợi nhuận giữ lại), song vốn cấp 2 là một trong hai thành tố quan trọng để đánh giá mức độ an toàn vốn của một ngân hàng. Vốn cấp 2 bao gồm lợi nhuận chưa công bố, giá trị tài sản đánh giá lại, các khoản dự phòng rủi ro chung và các công cụ lai giữa nợ và vốn (như trái phiếu) và các khoản nợ thứ cấp.

Từ năm 2017 đến nay, VIB liên tục phát hành trái phiếu để tăng vốn. Gần nhất là đợt phát hành riêng lẻ 2.800 tỷ đồng đầu năm nay.

Nguyễn Dương

Nên đọc
Vietcombank chính thức trở thành ngân hàng GPI đầu tiên tại việt Nam
Ngân hàng đừng chỉ chăm chăm thu phí
FE Credit phản hồi thông tin việc bị Ngân hàng nhà nước thanh tra năm 2018
Nhiều ngân hàng vẫn chơi trò chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
 

Nguồn: www.nguoitieudung.com.vn