PVN đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn

.

Ông Nguyễn Hùng Dũng sinh tháng 8/1962, từng được quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐTV của PVN. Ở thời điểm tháng 4/2017, khi HĐTV đề nghị Bộ Công thương xem xét bổ nhiệm ông Hùng Dũng làm Chủ tịch HĐTV thì ông Dũng vẫn còn đủ tuổi. Hiện tại, xét về thời gian công tác, ông Hùng Dũng còn 4 năm và 5 tháng.

.
Ông Nguyễn Hùng Dũng, đương nhiệm Phó tổng giám đốc PVN


Hiện theo Nghị định 07/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí thì số lượng Thành viên của HĐTV PVN là không quá 7 người và Phó tổng giám đốc không quá 5 người. Hiện nay, HĐTV PVN đang có 6 người, thiếu 1 nhân sự. Trong khi đó, PVN có 6 Phó tổng giám đốc, thừa 1 nhân sự.

Ông Hùng Dũng từng làm Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và từ tháng 4/2013 được bổ nhiệm giữ vị trí Phó tổng giám đốc PVN.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn