Tp.HCM yêu cầu kiểm soát chặt tình trạng chuyển nhượng dự án BĐS nhằm trục lợi

.

Theo thông tin từ UBND Tp.HCM ngày 7/10 vừa qua, chính quyền TP đã ra văn bản số 4473/UBND-ĐT chỉ đạo các sở, ban ngành thực hiện những giải pháp nhằm kiểm soát công tác đấu giá đất, chuyển nhượng dự án hòng trục lợi và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM giao Sở Xây dựng trách nhiệm phối hợp, chủ trì với Sở Tài nguyên - Môi trường cùng các đơn vị liên quan tiến hành rà soát các quy định pháp luật về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chuyển nhượng dự án kinh doanh địa ốc. Đồng thời, Sở này được giao nhiệm vụ đề xuất xây dựng chuyên đề về giải pháp kiểm soát việc chuyển nhượng dự án bất động sản để trục lợi. 

kiểm soát chuyển nhượng dự án BĐS
Tp.HCM yêu cầu các sở, ban ngành kiểm soát chặt việc chuyển nhượng dự án, đấu thầu và đấu giá đất.

Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp.HCM được giao trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra những quy định pháp luật về đấu thầu trong lĩnh vực bất động sản và đề xuất xây dựng chuyên đề đấu thầu dự án có sử dụng đất được quản lý trực tiếp bởi Nhà nước.

Trong khi đó, Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ phối hợp, chủ trì rà soát những quy định pháp luật về đấu giá trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời đề xuất xây dựng chuyên đề về đấu giá đất được quản lý trực tiếp bởi Nhà nước.

Ngoài ra, lãnh đạo Tp.HCM cũng yêu cầu các sở, ban ngành khẩn trương thực hiện những việc nêu trên, báo cáo, trình UBND Tp trước ngày 1/11 tới.

Nguồn: dothi.net