Chuyển mục đích sử dụng đất 2 dự án treo "khủng" tại Tp.HCM

.

Trong khi đó, đối với các dự án chưa triển khai thuộc Khu đô thị mới Nam Tp.HCM, chính quyền TP thông báo về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng sang đất nông nghiệp như sau: "Đối với nhóm dự án chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm, đồng ý chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất nhưng phải lưu ý quy hoạch được duyệt và giao Sở TN&MT nghiên cứu trình tập thể Thường trực UBND thành phố xem xét cụ thể từng trường hợp (gồm dự án Khu đại học Hưng Long tại huyện Bình Chánh và dự án Khu đô thị cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè)".

chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Tp.HCM xem xét cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với hai dự án treo "khủng". (Ảnh minh họa, nguồn: Vneconomy)

Mặt khác, với các dự án đã có quyết định thu hồi đất (gồm khu B, C, D, E), UBND Tp.HCM giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn UBND huyện Nhà Bè, Bình Chánh có công văn trả lời công khai cho người dân theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên - Môi trường cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu cho phép người sử dụng đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất hỗn hợp chưa có dự án triển khai được chuyển mục đích theo quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, Sở cần kiểm tra việc cấp phép, xây dựng để đảm bảo thực hiện quy hoạch phát triển của TP cũng như quyền lợi của người dân.

Nguồn: dothi.net