Ý tưởng thiết kế tòa nhà bay xung quanh Trái Đất

.

Tòa nhà có thể được xây dựng từ một tiểu hành tinh phía trên Dubai. Quỹ đạo bay của tiểu hành tinh này sẽ đưa tòa nhà bay theo hình số 8 phía trên Bắc bán cầu và Nam bán cầu mỗi ngày. Tòa nhà sẽ ở gần Trái Đất nhất khi bay qua Mahattan.

Nguồn: batdongsan.com.vn