Việt Nam – Pakistan hướng mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

.
(PLO) - Theo Bộ Ngoại giao, thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý và Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Tehmina Janjua đã đồng chủ trì Kỳ họp tham khảo chính trị lần thứ 2 giữa Việt Nam và Pakistan.
Việt Nam – Pakistan hướng mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý và Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Tehmina Janjua đã đồng chủ trì kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ hai giữa Việt Nam và Pakistan. Ảnh TG&VN

Tại cuộc họp, để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên nhất trí thúc đẩy họp Tiểu ban Thương mại Hỗn hợp trong năm 2018 nhằm đề ra những biện pháp linh hoạt, thiết thực nhằm đạt mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD vào năm 2020; tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp nhằm khai thác tối đa cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Pakistan hoan nghênh các mặt hàng truyền thống của Việt Nam như chè, hạt tiêu, cá basa; nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác. Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng khác như nông nghiệp, văn hóa-thể thao và du lịch, kết nối, thông tin và truyền thông, trao đổi học giả và giao lưu nhân dân…

Hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.  

Nguồn: baophapluat.vn