Dự án cao tốc Bắc Nam: Duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật từ Nghi Sơn- Bãi Vọt theo hình thức PPP

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ Bộ GTVT triển khai hình thức đầu tư PPP, thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân vào phát triển cao tốc Bắc - Nam nói chung, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt nói riêng; từng bước nâng cao năng lực cho Bộ GTVT về hình thức đầu tư PPP.

bo-gtvt-duyet-du-an-ho-tro-ky-thuat-au-tu-cao-toc-bac-nam-anh-1  Bộ GTVT duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tư cao tốc Bắc Nam 2 đoạn: Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu- Bãi Vọt

Theo đó, nhà tài trợ cho vay vốn Dự án là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD). Tổng mức đầu tư Dự án là 1.284.886 USD (tương đương 28,98 tỷ đồng), trong đó chi phí lương chuyên gia là 17,53 tỷ đồng, chi phí khác 6,42 tỷ đồng, thuế 2,39 tỷ đồng, dự phòng 2,63 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 – 2020,

Dự án sẽ thực hiện các nghiên cứu bổ sung cho 2 đoạn tuyến cao tốc, rà soát khung pháp lý, thể chế; tiến hành khảo sát giao thông/đếm xe, dự báo kinh tế - xã hội liên quan; phân tích tính khả thi về mặt tài chính; đánh giá rủi ro và xây dựng cơ chế phân bổ rủi ro… 

Nguồn: www.nhadautu.vn