Đẩy mạnh tiến độ xây công viên năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới tại Dubai

.
Nguồn: dothidiaoc.com