Giá nhà ở Italy giảm 23% kể từ năm 2007

.
Nguồn: dothidiaoc.com