Nhật Bản: Xây dựng tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới

.
Nguồn: dothidiaoc.com