Tình trạng thất nghiệp tăng khiến giá nhà Abu Dhabi giảm

.
Nguồn: dothidiaoc.com