"Siết" hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp để cơ cấu lại nợ của ngân hàng

.

 "siet" hoat dong dau tu trai phieu doanh nghiep de co cau lai no cua ngan hang hinh anh 1

Thông tư số 15/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02.8.2018

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 15/2018/TT-NHNN, bổ sung, sửa đổi một số quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp theo hướng siết chặt các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cụ thể, ngày 18.6, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN.

Theo đó, một số nội dung về mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sửa đổi, bổ sung như sau:

Một là, sửa đổi điểm d và bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 22/2016/TT-NHNN tăng trách nhiệm của bên mua là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Khi mua trái phiếu doanh nghiệp TCTD phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, xếp hạng doanh nghiệp phát hành trái phiếu và ban hành quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp phù hợp quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật liên quan. Trong đó có tối thiểu các nội dung:

“Quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro theo đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phát hiện các rủi ro, vi phạm pháp luật và đảm bảo khả năng thu hồi tiền gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp; Quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng, đầu tư vào các lĩnh vực này.”

Hai là, bổ sung khoản 6 Điều 3 Thông tư số 22/2016/TT-NHNN: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Những lĩnh vực cho vay bấy lâu nay được coi là tiềm ẩn rủi ro với ngành ngân hàng được nhắc đến nhiều nhất vẫn là bất động sản, chứng khoán, gần đây có cho vay tiêu dùng. Cùng với hình ảnh những miếng mồi hấp dẫn, lợi nhuận cao đến từ các ngành nêu trên là nguy cơ về bong bóng nhà đất, bong bóng thị trường chứng khoán có thể xảy ra bất cứ lúc nào gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế nếu tín dụng vào ngành này không được kiểm soát chặt chẽ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02.8.2018.

Nguồn: danviet.vn