Dỡ trần khuyến mại 50% từ 15/7/2018

Dỡ trần khuyến mại 50% từ 15/7/2018

(ĐTTCO)-Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì trần khuyến mại 50% đã được dỡ bỏ.

Tạo động lực cho phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam

Tạo động lực cho phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam

(ĐTTCO)-Phát triển công nghiệp hỗ trợ là nền tảng và động lực thúc đẩy sự phát triển cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam trong những năm tới. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo “Công nghiệp hộ trợ - chìa khóa vàng cho sự phát triển của nền công nghiệp ôtô Việt Nam” do Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24/5.